ГРИД - графичко инжењерство и дизајн, Нови Сад

На ДЕПАРТМАНУ ЗА ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду изучавају се графичке технологије у техничко-технолошком, али и естетском и економском смислу путем предмета који се баве технологијама штампе и репродукције, обликовањем и пројектовањем свих врста графичких производа, израдом мултимедијалних садржаја (текст, слике, графике, анимације, видео и аудио секвенце), израдом амбалаже и сл.

Ова струка образује будуће инжењере графичких технологија и дизајна за решавање све сложенијих задатака који прожимају све фазе циклуса графичке производње. Од првог корака обликовања и пројектовања графичких производа преко њихове ефикасне и квалитетне израде уз уважавање еколошких поступака производње у циљу повећања степена рециклаже и поновног коришћења свих материјала.

ГРИД - графичко инжењерство и дизајн, Нови Сад

Предавања и вежбе су интерактивног карактера и одвијају се у модерно опремљеним учионицама факултета и у оквиру ГРИД Графичког центра, најопремљенијег лабораторијског простора коришћеног за едукативне сврхе на високошколским установама овог типа како у земљи тако и у окружењу.

Департман се на Графими 2019. представља кроз серију предавања, како би посетиоци имали представу о актуелностима на тржишту и новитетима у образовном процесу.