„Политикина“ награда за најбољи изложбени пројекат у Србији у 2021. години додељена је Владану Радовановићу за изложбу „А галаксија около сија“, одржану у хали 4 Београдског сајма током септембра 2021.

Уметнички жири проценио је да је „реч о јединственом пројекту у нашој уметности, тачније синтезијском раду који је настајао и уобличавао се у дугом временском периоду и који је због сложености техничких услова могао бити изведен тек у данашње време. Сам рад је састављен од слике, скулптуре, анимације, текста и музике али обухвата и архитектуру, светлост, тактилност и кретање посматрача. Овај сложени рад је на неки начин круна каријере уметника који је на нашој уметничкој сцени присутан скоро седамдесет година и који је својим неконвенционалним приступом и бескомпромисним ставом успео да споји изузетну теоријску мисао и практичан рад“.

По речима самог аутора, реализација ове комплексне интерактивне изложбе – инсталације, која је, због сложености и техничко-технолошких захтева, „у глави аутора“ била конципирана деценијама, била је могућа тек кад су се створили одговарајући просторни и сви други неопходни услови, какве је могао да обезбеди само Београдски сајам.