Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је државна образовна институција, са 10 акредитованих студијских програма на основним и два на мастер струковним студијама. Школа функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији, а диплома добијена по завршетку студирања међународно је призната.

Школа је чланица Европске мреже високих школа Европе EURASHE. Учесник је на више различитих међународних Еразмус пројеката.

У формирању студијских програма прате се савремене тенденције у науци и техници, а избегава преобимна, трендовски застарела и практично неприменљива настава. Школа континуирано унапређује наставне материјале, развија издавачку делатност и побољшава квалитет наставе. Као институција, Школа се труди да непрекидно улаже у побољшање компетенција наставника, како би знања и вештине које они поседују пренели на студенте. Лабораторије и информатички кабинети у Школи опремљени су најсавременијом опремом како би студенти били у кораку са савременим трендовима у области.

Сваке године Школа је домаћин две конференције, са међународним учешћем из области безбедности и здравља на раду и из информатике и управљања знањем. Сваке друге године организује међународну конференцију о заштити од пожара и експлозије, као и конференцију са међународним учешћем и из области безбедносног инжењерства. Школа је и организатор конференције „Напредне технологије у функцији развоја привреде“, као и обуке „Напредне технологије у образовању“ намењене професорима средњих стручних школа и гимназија.

Школа учествује у покрајинским, републичким и међународним пројектима научног, стручног, истраживачког или едукативног карактера.