Приводећи крају пролећну сезону 2024. Београдски сајам је у прилици да резимира свој допринос домаћој привреди и друштвеном напретку уопште.

Према најновијој анализи о утицају Београдског сајма на националну економију у периоду 2019 – 2023. тај допринос је био импресиван. После година обележених изузетно неповољним утицајем ковид-пандемије, током 2023. је по многим параметрима достигао (а по некима и престигао) пословне успехе из рекордне 2019. године.

На око 40 манифестација у директној организацији Београдског сајма у 2023. години учествовало је преко 2.200 излагача, од којих готово 1.700 страних из четрдесетак земаља. Са 165 запослених, предузеће је остварило вредност производње од 1,2 милијарде динара, генеришући бруто додату вредност од 565,9 милиона динара. У оквиру буџета Републике Србије и Града Београда, уплаћено је 275,1 милиона динара на име пореза и социјалних доприноса.

Тренд показатеља бруто додате вредности (БДВ) по запосленом, који указује на то колико вредности сајам додаје по сваком запосленом, у 2019. години је износи 23.000 евра, док је у 2023. години порастао на 29.070 евра.

У 2019. години вредност коју је Сајам генерисао по запосленом био је 44.700 евра, док 2023. износила 61.350 евра. Ово повећање указује на побољшану продуктивност запослених и повећање ефикасности пословних активности током анализираног периода.

Показало се да за пословне субјекте Сајам представља битан део укупних промотивних активности, као и средство за унапређење продаје, пружајући прилику за директну продају. Такође, сајамски догађаји имају и својеврсну „контролну“ функцију унутар различитих делатности, омогућавајући субјектима да се упореде са конкуренцијом и пружајући им најновије информације о стању у својој индустрији. Осим бројних неопипљивих бенефита, излагачи су током 2019. године остварили значајан квантитативни ефекат у повећању промета, процењен на око 6,2 милијарде динара. Процена је да је укупна вредност продаје робе и услуга у 2023. години под куполом Београдског сајма достигла 12,3 милијарди динара. Процена је и да томе одговара прираст БДВ-а од 1,8 милијарди динара и 776 радних места.

У контексту индиректних ефеката сајамског пословања, велики сајмови привлаче значајан број пословних људи и туриста, али и осталих посетилаца који користе услуге хотела, ресторана, транспортних услуга и локалних продавница, што доприноси локалној привреди. У 2023. години премашени су индиректни ефекти из периода пре пандемије. Претходне године износили су 4,1 милијарду динара, што је 27% више него 2019. године. Само за смештај излагачи и посетиоци су потрошили око 1,7 милијарди динара, док је у угоститељским објектима (пре свега у граду Београду) за потребе исхране и пића 2023. године потрошено још 1,2 милијарде динара. Укупни индиректни ефекти сајамске активности на БДВ приближили су се 1,85 милијарди динара у 2023. години, што је мало више од 2019. године када су износили 1,77 милијарди. Бенефити на запосленост процењују се на 744 радна места 2023. године, што је више за чак 99 радних места него 2019. године. Број привремених радних послова у вези са сајамским активностима процењује се на 15 хиљада, уз 53 хиљаде дана ангажовања.

Индиректни утицај Београдског сајма на пореске приходе државе процењен је на 423,3 милиона динара 2023. године.

Од не мањег значаја су индуковани ефекти као шири аспект директних и индиректних. Ради се о мултипликативним ефектима потрошње сајамске активности (пре свега излагача и посетилаца) на економију читаве земље, јер додата вредност генерисана продајом од сајамске активности даље циркулише у оквиру националне економије и прави одређени број трансакција пре него што нестане кроз плаћања за потребе увоза. Процењено је да се у 2023. години у економији Србије креирала бруто додата вредност од још 811,3 милиона динара, као и нова запосленост за 234 особе. Процењени мултипликативни ефекат на генерисање БДВ у 2023. износио је 2,48. То значи да се сваки динар зарађен (директно и индиректно) у оквиру Београдског сајма у економији даље увећава за још 2,5 пута. У случају Београдског сајма као изолованог предузећа, овај ефекат досеже чак фактор 9,1. Што се тиче запослености, мултипликатор од 1,97 показује да је сваки запослени због сајамске активности у 2023. у привреди стварао још једно радно место, док је сваки запослени у предузећу Београдски сајам генерисао приближно 11 радних места.

Београдски сајам остварио је конкретне и мерљиве финансијске користи за Републику Србију и град Београд и кроз сајамски туризам. Од 1,2 милиона страних туриста који су посетили Београд 2023. године, 78,6 хиљада је посетило Београд и одсело у хотелу са циљем посете Београдском сајму. Такође, 24,5 хиљада домаћих посетилаца Сајма било је смештено у хотелима. Укупни износ потрошен на смештај сајамских туриста процењен је на 1,68 милијарди динара у 2023. години.

И за Београдски сајам важи да су економски ефекти међународних сајмова на регионалну економију значајно виши него приходи које оствари сам организатор. Манифестације у организацији Београдског сајма имају потенцијал да Београд и Србију позиционирају као атрактивне туристичке дестинације, при чему инфраструктура за одржавање ових манифестација постаје вредан део бренда града.

Све су то разлози да се Београдском сајму честитају труд, радни елан, пожртвовање и оптимизам.