Програм продаје, сервиса и резервних делова компаније АЛ.ТОМ ГМП укључује грађевинске машине, комуналну опрему, платформе за рад на висини, електро возила те специјалну опрему.

Двадесетпетогодишње искуство фирме, посвећеност кадра и професионално сагледавање потреба сваког клијента императив су пословања ове компаније и потенцијал и предуслов за даљи развој. Циљ је континуирано проширење понуде у складу са савременим техничким напретком, али и трајна едукација и сервисног и комерцијалног кадра.