Компанија АЛТЕРА ДОО, која наступа заједно са принципалом Airprotech-ом, бави се инжењерингом (ХВАЦ & регулација влаге), консалтингом и дистрибуцијом (опрема и машине), док је акценат Airprotech-овог пословања на дизајну и изградњи система за пречишћавање отпадног ваздуха из индустријских постројења.

Основи производног асортимана су производи за третман отпадног ваздуха (VOC, TOC), односно РТО системи, каталитички оксидатори, концентратори, скрабери и сл.

Ови производи нису новост, али су интересантни јер су се код нас до сада слабо примјењивали, а у светлу сужавања граница емисије укупног угљеника – постају неопходни.