Tehnosector d.o.o. из Крагујевца бави се пројектовањем, дистрибуцијом, извођењем, мерењем и одржавањем система за детекцију експлозивних гасова и других система техничке заштите.

Као дистрибутер производа словеначке компаније Тевел, Техносектор ће на предстојећем међународном сајму представити два најновија решења ове компаније:

Galaxy program – интегрисани систем детекције гаса и пламена, као и дојаве пожара за индустријска постројења,

Digitrans program – систем за детекцију гаса у рудницима.

Поред система за детекцију гаса, Техносектор је у претходном периоду успешно реализовао и пројекте у компанијама ФЦА Србија, Cooper Standard, Милановић инжењеринг, Агромаркет, Мегле, и другим.