Digital Logic RnD d.o.o. из Пожаревца бави се пројектовањем, производњом и уградњом хардверско-софтверских решења за системе које самостално развија.

Производни програм фирме обухвата:

  • Читаче и програматоре базиране на NFC технологији, са пратећим софтверским развојним пакетима, уз помоћ којих корисници могу даље развијати и прилагођавати уређаје према сопственим захтевима.
  • Читач намењен очитавању NFC картица, тагова, 2D QR бар кодова и NFC телефона.
  • Уређаје за контролу, прикупљање и обраду података са дигиталних и аналогних инструмената у средствима транспорта (телеметрија).
  • Електронско-механичке баријере за контролу приступа објектима најразличитијих намена.

Системи у којима ови уређаји могу бити имплементирани:

  • Евиденција радног времена запослених и контрола приступа просторијама.
  • Праћење позиције и телеметрије возила путем GPS/GPRS технологије.
  • Системи наплате карата и контроле приступа спортским центрима, базенима, аква-парковима и концертним дворанама.
  • Системи електро-механичке контроле приступа објектима и просторијама са посебним приоритетима (производни погони, истраживачке лабораторије, архиве, серверско-рачунарске собе, магацини, стамбене зграде, аутобуске и железничке станице, аеродроми)
  • Системи евиденције присутности у хотелским собама, присутности у студентским домовима, издавања оброка у мензама и издавања књига у библиотекама.
  • Системи контроле коришћења јавних чесама и биваторијума.