Компанија CWG Balkan d.o.o. је реномирани дистрибутер уређаја, опреме и хемикалија за третман воде, који повезује водеће светске произвођаче.

Има комплетну понуду која обухвата идејна решења у складу са специфичним потребама, компоненте система, хемикалије, уређаје и постројења за обраду воде, као и услуге монтаже и сервисирања уређаја. Пројектује, израђује, монтира, пушта у рад и одржава постројења за припрему воде са најновијим технологијама за различите типове индустрија.

Својим клијентима нуди најефикаснија и најсавременија решења третмана воде за потребе котловских система, расхладних система, процесне индустрије и питке воде.