Делатност компаније Техногама чине продаја, сервисирање и одржавање компресора и опреме за третман компримованог ваздуха.

У продајном програму су индустријски вијчани компресори за ваздух, клипни компресори за ваздух и резервне компресорске главе, филтрација компримованог ваздуха, сушачи компримованог ваздуха, мануелни, временски и аутоматски интелигентни одвајачи кондензата из система компримованог ваздуха, одвајачи – сепаратори уље/вода из кондензата, индустријска опрема за високи притисак. Ту су и расхладни чилери, односно чилери за климатизацију и чилери за индустријско хлађење, сушачи ваздуха и материјал као што су припремне групе, регулатори притиска, црева, брзе спојке, манометри, вентили сигурности и материјал за развод компримованог ваздуха од алуминијумских цеви..

Седиште Техногаме је у Општини Пећинци, у индустријској зони у Шимановцима, а сам положај седишта компаније, обезбеђује брзу и једноставну комуникацију са свим деловима Србије.