Предузеће ПРОДРЕС ДОО бави се продајом комуналних и индустријских возила и опреме реномираних домаћих и европских произвођача.

Као овлашћени заступник, дилер и сервисер нуди широку палету производа високог квалитета, израђену у складу са важећим европским стандардима и која захваљујући својим карактеристикама омогућава да потребе и најзахтевнијих купаца буду у потпуности задовољене.

На Графими 2017. Продрес из свог продајног програма излаже ауточистилице, возила за одвоз смећа, аутоподизаче, „паук“ возила, кипер возила, возила са дизаличарским уређајима, надогредње за одржавање путева, опрему за одржавање зелених површина, комунална опрему…

Prodres