18. Међународни сајам енергетике и 19. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – EcoFair отворили су капије за посетиоце 28. новембра 2023. године, у Хали 1 Београдског сајма.

Под заједничким слоганом „Чиста енергија за светлију будућност“, током тродневног рада ових двеју манифестација представиће се више од 80 излагача, међу којима су доминантнији они инострани – из Немачке, Мађарске, Румуније, Чешке, Пољске, Словеније, Северне Македоније, Црне Горе, па чак и Кине, Израела, ДР Конга, Гане.

Отварајући ову јединствену привредно-едукативну манифестацију, министарка рударства и енергетике у Влади Републике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић истакла је чињеницу да су енергија и екологија нераскидиве и да је управо ова манифестација допринос таквом односу.

Рекла је да су енергетска сигурност и ефикасност можда и најексклузивније теме данашњице.

Током претходних годину дана, рекла је она, постигнути су за грађане веома важни резултати. Грађани, више од милион њих, мотивисани су да кроз рационалнију потрошњу струје смање своје рачуне. Преко 20 хиљада грађана је мерама државе, субвенцијама, стимулисано да своје домове учине енергетски ефикаснијим а животну средину чистијом; додељена је помоћ, односно обезбеђене су олакшице социјално угроженим грађанима са малим примањима и пензијама.

Ради се и на повећању инвестиција у енергетски сектор, поготово када су у питању обновљиви извори енергије – девет нових зелених електрана, нова радна места, утицај на раст БДП-а и грађевинску индустрије итд. И у ЕПС-у је производња је стабилна и сигурна, депоније и акумулације су пуне. Завршена је ревитализација хидроелектране Ђердап И, приводи се крају изградња трећег блока ТЕ Костолац снаге 350 МВ. При крају је и постројење за одсумпоравање сумпор-диоксида и прашкастих материја у ТЕНТ-у А.

Резерве гаса су на завидном нивоу, а завршава се конекција са Бугарском. Обезбеђује се и снабдевање гасом из Азербејџана. Ради се техничка документација за нафтовод између Србије и Мађарске.

Министарка је нагласила да ће за развој енергетског сектора у следећих десетак година бити потребно 15 милијарди евра, посебно за изградњу реверзибилних електрана, ветро и соларних електрана, гасних интерконекција и складишта за нафту. После неколико деценија покренут је и циклус инвестиција у дистрибутивни систем, вредан више од 180 милиона евра.

Од свега овога умногоме зависи будући просперитет државе али и свих њених грађана, завршила је она.

Обраћајући се у име Министарства заштите животне средине Републике Србије, државна секретарка Сандра Докић указала је на све негативне последице нерационалног коришћења природних ресурса и мере које надлежно министарство и Влада Србије предузимају у суочавању с њима.

Апострофирала је, поред осталог, пројекат смањења угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у Републици Србији (у сарадњи са институцијама УН укупно је примљено 25 иновативних идеја од стране научно-истраживачких организација, које су пригодно и вредноване, а 35 иновативних пројеката ће такође бити суфинансирано за њихову реализацију); подржано је шест иницијатива за интергрисање неформалних сакупљача секундарних сировина у формалне токове управљања отпадом. „Прихвати циркуларни изазов“ је акција која показује да су компаније спремне да се суоче са препорукама из „Зелене агенде“ и да послуже као примери добре праксе – рекла је она.

Само у последње три године Министарство је направило велики заокрет, поготово у сфери управљања отпадом. Донета је уредба о управљању отпадом од грађења и рушења, ради се на изградњи неопходних рециклажних центара. У партнерству са телима ЕУ спроводи се „пројекат одвајања“, а циљ је одвајање отпада већ у самим домаћинствима. Током претходне три године очишћено је 900 дивљих депонија, а санирано десетак несанитарних депонија лоцираних близу насељених места. Додатни акценат је на постројењима за пречишћавање отпадних вода широм Србије, укључујући и изградњу 100 км канализационе мреже.

Путем јавних конкурса значајна средства су додељена за замену котларница у топланама и јавним установама, али и индивидуалним ложиштима преко 3000 грађана.

Државна секретарка нагласила је кооперативност локалних заједница, институција, привредних субјеката али и грађана у реализацији свих ових драгоцених пројеката.

САЈАМ ЕНЕРГЕТИКЕ

Мисија 18. Сајма енергетике, респектабилне сајамске манифестације са УФИ лиценцом, јесте окупљање стручњака, предузећа, компанија, организација, инвеститора и доносиоца одлука из различитих сектора енергетске индустрије како би се приказала најновија достигнућа у тој индустрији, повезали професионалци из сектора, образовали посетиоци о енергетским темама и промовисала одржива енергетска пракса.

У таквим настојањима почасно место припада презентацији нових технологија. Сајам енергетике омогућава компанијама да прикажу најновија достигнућа у областима као што су обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, паметне мреже, складиштење енергије, услуге и решења која могу помоћи у побољшању одрживости и сигурности у сектору енергетике и друге иновације.

С обзиром на све то, следећи капитални бенефит је стварање пословних мрежа и партнерстава, јер компаније могу да се повежу с потенцијалним клијентима, добављачима и инвеститорима како би оствариле нове пословне могућности.

Исто тако, стручна предавања, семинари, радионице и панели са водећим стручњацима из индустрије пружају могућност додатног информисања и образовања, размене знања и дискусије о актуелним темама и изазовима у области енергетике. Заинтересовани могу да стекну нове погледе у вези са актуелном проблематиком, да се упознају са најбољим праксама и идентификују нове могућности за унапређење својих пројеката и пословања.

Један од приоритетних циљева је промоција одрживе енергије и заштите животне средине – истицање значаја одрживе енергије, обновљивих извора енергије и смањења емисија гасова стаклене баште (соларна енергија, ветар, биомаса, геотермална енергија…). Све то треба да буде чврста платформа за промоцију технологија и пракси које доприносе одрживом развоју и заштити животне средине.

Имајући у виду да је енергетски сектор врло динамично подручје, подложно бројним новостима и иновацијама, за очекивати је да излагачи посвете пажњу и „трендовским“ темама и проблемима као што су батеријске технологије и складиштење енергије (нпр. развој нових метода складиштења енергије попут водоника или термалних система), потом дигитализација енергетског сектора, која укључује паметне мреже, Internet of Things (IoT) уређаје и вештачку интелигенцију, што помаже у бољем управљању енергетским системима, оптимизацији потрошње енергије и праћењу перформанси, те нпр. електрична возила и иновативна инфраструктура пуњења.

САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ

19. Сајам екологије Ecofair окупља различите чиниоце из система заштите животне средине – институције, произвођаче опреме, дистрибутере, рециклере, оператере, депоније, локалне самоуправе, комунална предузећа, генераторе отпада, стручну јавност. Циљ Ecofaira је подизање свести о важности заштите животне средине, промовисање одрживости и пружање платформе за размену идеја, информација и иновација у вези с еколошким питањима.

Ecofair омогућава и подстиче компаније, организације и појединце да представе своје одрживе праксе, производе и решења која доприносе заштити животне средине. То може укључивати обновљиве изворе енергије, рециклирање и управљање отпадом, енергетску ефикасност, зелену градњу, иновативне технологије и друге еколошки прихватљиве иницијативе.

Бројни едукативни програми, предавања, радионице и панели о различитим еколошким темама пружају могућност за образовање учесника и посетилаца о еколошким изазовима, климатским променама, заштити биодиверзитета, управљању водама, загађењу и другим питањима од значаја за животну средину.

Незаобилазна је и промоција одрживих стилова живота, као што су еколошка исхрана, смањење употребе пластике, коришћење еколошки прихватљивих производа и слично.

Ecofair се показао и као одлична платформа за повезивање различитих актера у области заштите животне средине, као што су невладине организације, институције, предузећа, активисти и стручњаци. Ово је прилика да се јавност упозна с радом и иницијативама организација које се баве екологијом и да се подстакне ангажовање грађана у заштити животне средине.

Коначно, акценат ове манифестације је на финансирању и управљању пројектима у сектору заштите природне средине, инвестиционим пројектима и управљању отпадом, пречишћавању и управљању отпадним водама, индустријској безбедности те домаћем законодавству у вези са овом проблематиком. Суштина комплетне агенде ове сајамске манифестације је ултимативно захтевање и промоција еколошки прихватљивог понашања као начина живота.

ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА

Заједнички наступ сајмова енергије и екологије омогућава повезивање и промоцију одрживих енергетских решења и еколошких пракси, повезује ове две области кроз промоцију обновљивих извора енергије, енергетску ефикасност, управљање отпадом и рециклажу, као и кроз представљање еколошки свесних производа и услуга. То може укључивати енергетски ефикасне кућанске апарате, возила с ниском емисијом, одрживе грађевинске материјале, производе без штетних хемикалија итд. Овај сегмент сајма може да се фокусира на едукацију и информисање потрошача о еколошки прихватљивим опцијама које могу да допринесу очувању животне средине.

Сајам енергетике представља различите одрживе изворе енергије, као што су соларна енергија, ветар, хидроелектране, биомаса, геотермална енергија и други, који су еколошки прихватљиви јер смањују емисије гасова стаклене баште и негативан утицај на животну средину у поређењу с традиционалним изворима енергије као што су фосилна горива.

Овај органски и симбиотски дублет наглашава важност енергетске ефикасности у постизању одрживог развоја. Презентације, панели и изложбе треба да промовишу најновије технологије, производе и праксе које доприносе смањењу потрошње енергије и оптимизацији енергетских система, зграда, апарата, возила… како би се енергетска ефикасност показала као кључни фактор у смањењу еколошког отиска и очувању ресурса.

Осим тога, Сајам енергетике може да пружи информације о еколошким сертификатима, стандардима и регулативама које су релевантне за енергетски сектор – сертификате за обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност, управљање отпадом, смањење емисија и друге аспекте еколошке одрживости. Ови стандарди и сертификати могу бити кључни за препознавање компанија и производа који се истичу по својој еколошкој одговорности.

18. Међународни сајам енергетике и 19. EcoFair одржавају се од уторка, 28. новембра, до четрвртка, 30. новембра 2023. године у Хали 1 Београдског сајма.

Радно време сајмова је од 10 до 17 часова.

Појединачна улазница кошта 500 динара, групна 300 динара, а паркинг у сајамском кругу плаћа се 150 динара по сату.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

У висококвалитетном пратећем програму ових манифестација Привредна комора Србије организује пословни форум Србија – Мађарска о сарадњи у области енергетике и екологије; Конференцију „Србија на путу одрживог развоја“; Промоцију академских програма, научних радова и пројеката у области екологије. Министарство рударства и енергетике организује предавање на тему „Иновације у енергетици у Србији“; УСАИД трибину „Мањи рачуни, већи комфор, чистији ваздух“. ЈКП ГСП Београд има сесију о ефектима примене аутобуса на електрични погон у Београду са становишта еколошких перформанси и енергетске ефикасности; Институт за стандардизацију Србије о „Стандардима и екологији“; МТ Комекс о уградњи панела и расклапању инвертера; Друштво за заштиту птица Србије – представљање пројекта LIFE Danube Free Sky – електрокуција као основни узрок страдања птица у интеракцији са далеководима.