Овај документ садржи Услове под којима можете користити сајтове www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com.

Сајам сматра да сте приступањем и прегледањем материјала на сајтовима и свим другим видовима интеракције са сајтовима www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com у потпуности прочитали, схватили и прихватили Услове коришћења сајтова www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com који се налазе у овом документу.

Ако не прихватате Услове коришћења, молимо вас да не користите овај сајт.

Прихватање Услова коришћења

Прихватање Услова коришћења подразумева да свим својим акцијама на сајтовима www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com свим информација које остављате, наруџбинама и сервисном подршком коју остварите, кореспонденцији у било ком облику како са представницима Сајма, тако и са другим корисницима сајтова www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com у потпуности одговарате за своје поступке по свим важећим прописима.

Поступци корисника који приступају сајту ван територије Републике Србије морају бити у складу са важећим прописима државе из које посетилац долази.

За сва појашњења можете нам се обратити на info@sajam.rs.

Ограничења при употреби

Сајам задржава сва ауторска права над комплетним материјалом објављеним на сајтовима www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com. Материјал не сме бити копиран, репродукован, дистрибуиран, пренешен на локални рачунар, приказан на јавним пројекцијама, послат или трансмитован у било којој форми, било којим средством, укључујући, електронске, механичке или било које друге облике без претходне сагласности од стране Сајма и уговорених права.

Сајам даје сагласност да се прикаже, копира, дистрибуира и пренесе на локални рачунар материјал са овог сајта само за личну, не-комерцијалну употребу, али је при томе забрањено мењање садржаја материјала као и полагање ауторског право над тим материјалом.

Сајам не дозвољава прављење „мирор“ сајтова са својим материјалом. Свака не-ауторизована употреба било ког материала који се налази на овом сајту може повредити ауторска права, права приватности, законе о трговачким маркама или неки други Copyright, сходно важећим домаћим и интернационалним прописима.

Заштићени знаци

Имена производа, компанија и услуга, као и сви други промовисани називи су заштићени знаци њихових власника. Сајам задржава право над коришћењем и заштитом свих својих заштићених знакова по важећим домаћим и интернационалним прописима.

Правила даље трансмисије

Све податке које оставите на сајтовима www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs, www.belgradefair.com, www.belgradefair.rs користићемо у складу са Политиком заштите приватности Београдског сајма.

Сва одобрења дозначена корисницима на основу уговора од стране Сајма, не могу се пренети на трећа лица.

Измена услова коришћења

Сајам може у било ком тренутку и без претходне најаве променити Услове коришћења сајтова www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com. Користећи ове сајтове обавезујете се да ћете периодично посећивати сегмент сајта са Условима коришћења како би увек били информисани о актуелним правилима.

Copyright (Заштита ауторских права)

Ауторска права целокупног материјала на овом сајту, задржана су од стране Сајма или од стране оригиналног креатора материјала.

Заштита приватности

Сајам поштује Вашу приватност

У оквиру пословања, прикупљамо и чувамо Ваше информације и примедбе достављене са Ваше стране, да би побољшали нашу услугу и омогућили Вам пријатније искуство у интеракцији са нашим пословним сервисима. То подразумева процесирање Ваше пријаве и наруџбине, пружање разних услуга, пружање техничке подршке, достављање вести о новим производима и услугама и разматрање Ваших примедби и сугестија.

Сајам ни на који начин неће злоупотребити информације достављене са Ваше стране.

При редирекцији са www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs, www.belgradefair.com на било који спољашњи сајт, Сајам ни у ком смислу не одговара за сајтове ван адресе www.sajam.rs, www.sajam.co.rs, www.beogradskisajam.rs и www.belgradefair.com.