Структура запослених

Стручна спремаБрој систематизованих извршилаца на свим радним местимаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено време у својству приправникаБрој запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)Број лица ангажованих ван радног односа
Висока/66/2/
Виша/18/1/
Средња/74/54
Нижа/2///
Укупно/160/84

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спремаБрој запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској годиниБрој новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској годиниБрој лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској годиниБрој запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70%Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70%
Висока1/1//
Виша////1
Средња2/221
Нижа/////
Укупно3/322