Хала 3 је правоугаоног облика са лучним зидовима.

По краћим странама хала има два нивоа и галерију, од којих се сутеренски ниво користи за магацин и помоћне просторије, а приземље и галерија за излагање.

Хала је покривена љускастом конструкцијом од армираног бетона. Максимална висина у темену хале 20,32 м.

Сви спољашњи зидови изложбеног простора хале (сем дела приземља под галеријом) су у стаклу од пода до калоте.

Укупна површина је 8.109 м2, од чега је изложбена површина 4.438 м2.

Хала има хлађење, грејање и вентилацију.

Партер

Технички подаци:

 • Површина за излагање 3.510m2
 • Улазна врата (Витванг) максимална димензија 865x555cm
 • Теретна врата до Управне зграде максимална димензија 370x390cm
 • Теретна врата ка Булевару до Управне зграде максимална димензија 475x440cm
 • Теретна врата ка Булевару ближе Хали 2 максимална димензија 500x425cm
 • Врата ка Хали 2 максимална димензија 245x300cm
 • Под, бетонска плоча са цементном кошуљицом, носивост 2.000kg/m2
 • Максимална висина у темену хале 20,32m
 • Максимална висина уз зид под галеријом 3,75m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација постоји
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Општа расвета хале није довољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту

Галерија

Технички подаци:

 • Површина за излагање 928m2
 • За галерију нема лифта, нити могућности за излагање већих и тежих предмета
 • Под терацо, носивост 650kg/m2
 • Максимална висина бочног дела галерије 3m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација постоји
 • Довод и одвод воде за демонстрације не постоје
 • Општа расвета довољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту