Хала 2 је пројектована из два спојена квадратна дела, сваки у две етаже, од којих се три етаже користе као изложбена површина, а четврта за магацине и помоћне просторије.

Хала има и галерију изнад два нивоа.

Оба дела хале покривена су љускастом конструкцијом од армираног бетона дебљине 9 цм. Максимална висина хале у темену је 22,62 м.

Сви спољашњи зидови изложбеног простора, изузев два зида у нивоу Б, су у стаклу од пода до калота.

Укупна површина хале је 14.427 м2, од чега се за изложбену површину користи 9.239 м2, а клуб пословних људи има 1.192 м2.

Хала има хлађење, грејање и вентилацију.

Ниво А

Технички подаци:

Површина за излагање 2.921m2

 • Теретна улазна врата ка Булевару максимална дим. 500x585cm
 • Тератна улазна врата ка Хали 1A максимална дим. 355x485cm
 • Под, бетонска плоча са цементном кошуљицом, носивост 800 и 1.200kg
 • Максимална висина у темену хале 22,6m
 • Максимална висина уз зид под галеријом 5,65m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација постоји
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Општа расвета недовољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту

Ниво Б

Технички подаци:

Површина за излагање 3.080m2

 • Теретна улазна врата, макс. димензија 520x435cm
 • Под, бетонска плоча са цементном кошуљицом, носивост 2.000kg/m2
 • Максимална висина до плафона 5,17m
 • Најмања висина до вентилације 4,15m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација постоји
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Општа расвета недовољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту

Ниво Ц

Технички подаци:

Површина за излагање 2.626m2

 • Теретни лифт дим. 285x220x200cm, носивости 1.000kg
 • Под, бетонска плоча са цементном кошуљицом, носивост 1.200kg/m2
 • Максимална висина у темену хале 19,92m
 • Максимална висина уз зид под галеријом 2,95m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација постоји
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Општа расвета није довољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту

Галерија Хале 2

Технички подаци:

 • Дужина галерије дела ка Хали 1А је 41m
 • Ширина галерије дела ка Хали 1А је 14,1m
 • Висина галерије ка Хали 1A од пода је 3,6m