НЕТИНВЕСТ ДОО је специјализована компанија за имплементацију решења на пољу инжењеринга и консалтинга. Делује у области мобилне телефоније, у развоју и постављању базних станица, соларне и енергије ветра, система за позиционо обележавање и метеоролошких станица.

Компанија се састоји од тима инжењера различитих струка – електротехничке, грађевинске, машинске и архитектонске, укључујући и тим специјализованих извођача радова способних да имплементирају предвиђена решења.

Сви запослени и ангажовани у компанији поседују значајно међународно искуство и активности компаније покривају све аспекте пројектовања и изградње – од истражних студија, идејних пројеката, израде пројектне документације до извођења радова и израде пројеката изведених радова. Тим инжењера сваки задатак посматра као захтев који треба креативно, оптимално и рационално спровести у дело.

Netinvest