На 43. Међународном сајму графичке, папирне и креативне индустрије Графима најуспешнијим излагачима додељена су традиционална признања и награде

ПРИЗНАЊА ЗА УКУПНИ КВАЛИТЕТ

добили су:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ДИФОЛ ДОО, БЕОГРАД

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
СИТОТЕХНИКА ДОО, БЕОГРАД

„БРОНЗАНИ ПЕЧАТ“
NEW NAME DOO, БЕОГРАД

ДИПЛОМЕ

су додељене следећим излагачима по робним групама:

„КЊИГЕ“

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ПОЛИТИКА АД, БЕОГРАД
За књигу „СРБИ И ЈЕРУСАЛИМ“

 

„ЧАСОПИСИ, РЕВИЈЕ И НОВИНЕ“

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ГАМА ДИГИТАЛ ЦЕНТАР ДОО, БЕОГРАД
За магазин „ГРАФИКА“

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ПОЛИТИКА АД, БЕОГРАД
За часопис „ОДБРАНА“

 

„РЕКЛАМНА ГРАФИКА“

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ПУБЛИК ДОО, ВАЉЕВО
За календар „НАСЛЕЂЕ“

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ОДРИ ПРИНТ ДОО, ВАЉЕВО
За календар „СЕДАМ СВЕТСКИХ ЧУДА“

 

„ГАЛАНТЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ И КОЛЕКЦИЈЕ“

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ОДРИ ПРИНТ ДОО, ВАЉЕВО
За производ „ВИНСКИ СЕТ ОД ПЛУТЕ“

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ИНТЕРТРОН ДОО, ВРШАЦ
За производ ДОЗНА

 

„АМБАЛАЖА И АКЦИДЕНИЧНИ ПРОИЗВОДИ“

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
CARDS PRINT DOO, СУБОТИЦА
За NFC – NEAR FIELD COMMUNICATION VIZIT KARTICE

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
CARTOFLEX DOO, БЕОГРАД
За „СТАЛАК ЗА КАТАЛОГЕ И ФОТЕЉА ОД ПАПИРНОГ САЋА“

 

„МАШИНЕ, УРЕЂАЈИ И СОФТВЕР ЗА ГРАФИЧКУ ИНДУСТРИЈУ“

Машине за диг. штампу на различитим мат. из ролне или табака до 160 цм ширине:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
XPRO DOO, БЕОГРАД
За машину XEROX VERSANT 4100 PRESS

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
БИРОЕКСИМ ДОО, БЕОГРАД
За машину RICOH PRO C9500

Машине за диг. штампу на текстилним материјалима до 160 цм ширине:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ДИФОЛ ДОО, БЕОГРАД
За машину BROTHER GTX-600

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ОРАЦАЛ ПОЛИКАРБОНАТИ ДОО
За машину NANODIY ADVENCED DTF 33CM

Машине за диг. штампу на различитим мат. из ролне или табака преко 160 цм ширине:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
СИТОТЕХНИКА ДОО, БЕОГРАД
За машину „УЈВ 55-320“

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ДИФОЛ ДОО, БЕОГРАД
За машину ROLAND TRUEVIS AP-640

Машине за штампу на табацима на разл. мат.

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
NEW NAME DOO, БЕОГРАД
За машину NEW NAME ONE PRO-UV FLATBED PRINTER

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
СРЕЛЕ АС, БЕОГРАД
За машину „ФИБЕР ДЕСКТОП“

Машине за графичку дораду материјала:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
АНТИКА ДОО, БЕОГРАД
За машину LAYFLAT LF 1000

„СРЕБРНИ ПЕЧАТ“
ПРЕПРЕСС ПРИНТ ДОО, БЕОГРАД
За машину SW 520 PB“ за аутоматско бушење и затварање спирала

Машине за графичку прераду материјала:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
GRAPHCOM DOO, БЕОГРАД
За машину IMPULSA SYNCHROMATIC

Машине и софтвери за припрему за штампу и софтвери за графичку индустрију:

„ЗЛАТНИ ПЕЧАТ“
ГРАФИКУМ ДОО, БЕОГРАД
За производ SPECTRA PROOF – SOFTVER ZA SOFT PROOFING

Стручни жири Београдског сајма радио је у саставу:
Зоран Соларов (председник)
Бранка Толимир
Зоран Георгиев