Знак за старт невероватног сајамског октобра на Београдском сајму даће изузетан тројац репрезентативних догађања – 14. Међународни сајам енергетике, 15. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – ECOFAIR и 41. међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – 112 EXPO. Ове три манифестације представљају јединствену логистичку платформу за одговоре на нека од најважнијих питања данашњице – енергије, енергетске ефикасности, животне средине, ризика и заштите на раду.

Енергетика 2018. је највећи и најреспектабилнији годишњи регионални скуп компанија, корпорација, предузећа, институција и професионалаца у секторима електричне енергије, угља, нафте и гаса, обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и рударства.

Ова изванредна међународна манифестација ће ове године, и у излагачком и у конференцијском програму, потенцирати проблематику обновљивих извора енергије, тржишта електричне енергије, инвестиција и технолошких иновација у енергетици (ветропаркови, хидроелектране, мини-хидроелектране), енергетске ефикасности, производње биомасе и биогаса, система за даљинско грејање итд.

Заједно са Енергетиком, у исто време и на истом месту, у хали 1 Београдског сајма, од 3. до 5. октобра 2018, одржава се и EcoFair, посвећен систему и механизмима заштите животне средине, са посебним акцентом на „зелену економију“, индустрију рециклаже, обновљиве изворе енергије и управљање отпадом.

У обимном стручном пратећем програму, наглашена пажња биће поклоњена третману улагања у екологију као улагања у здравље, проблематици стратешког планирања и финансирања у заштити животне средине, управљању пројектима у овој области, инвестиционим пројектима и управљању отпадом у локалним срединама, решавању питања историјског загађења, урбаној мобилности, примерима добре праксе, глобалној заштити животне средине и европским агендама у том сектору и слично.

Истовремено, са почетком дан раније и у хали 2 Београдског сајма, од 2. до 5. октобра, одржава 112 EXPO, еминентна сајамска манифестација која се бави проценом и управљањем ризицима у ванредним ситуацијама и безбедношћу и здрављем на раду, супротстављањем непредвидивим и неочекиваним ванредним ситуацијама које угрожавају људске животе и имовину.

112 EXPO ће обиловати показним вежбама у области заштите од природних катастрофа и последица људског немара, анализама законских решења у овој области, бавиће се проблематиком безбедности и заштити на раду у пракси, инспекцијским надзором, сертификацијом опреме за заштиту, добровољним ватрогаством, збрињавањем у ванредним ситуацијама и бројним другим темама.