Евроскоп ДООЕЛ Скопје је компанија која је формирана 2004. године да би убрзо прерасла у водећу компанију за професионална решења у области екологије и снабдевања балканског простора вентилаторима, цевоводима за отпрашивање и пнеуматски транспорт, опремом за инсталације на компримовани ваздух, филтерима за процесну индустрију, електромоторима, редукторима, фреквентним регулаторима, кранском опремом и сл.

Компанија заступа бројне реномиране брендове, као што су: Donaldson (индустријска филтрација, процесна филтрација и филтрација и третман на компримованог ваздуха), Еуровентилатори (вентилатори), Jacob (модуларни цевоводи), Valiadis (електромотори), Transtechno (редуктори), LG – индустријска електроника, Podem Cran (кранови)…