Друштво Горење ГТИ (трговина и инжењеринг) у Београду послује од 2009. године, мада су организационе јединице „медицина“ и „механизација“ пословале и раније у оквиру Горења доо.

Горење ГТИ заступа бројне реномиране светске брендове из области медицинске опреме и механизације. Посебно треба истаћи заступништво светских фирми као што су Фагор или Yesovens, али и многих других.

Ова београдска компанија првенствено се бави професионалном угоститељском опремом, али и свим пословима везаним за ову привредну грану, тако да израђује и комплетна решења за реновирања старих или изградњу нових објеката.