Фирма Ватрометал Плус д.о.о. из Краљева бави се увозом и продајом противпожарне опреме. Као приватна фирма постоји од 2010. године, али је њихово искуство у овој бранши знатно веће и у том периоду успели су да се испрофилишу као један од главних снабдевача тржишта Србије и земаља у региону противпожарном опремом. Имају редован пласман робе у Босни и Херцеговини, Црној Гори и одскора у Хрватској, али су најактивнији на домаћем тржишту .

Компанија је генерални заступник фирме Червинка – Чешка Република за територију Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније. Има и остварену сарадњу са још неколико компанија из Пољске, Италије, Словачке, на пољу противпожарне заштите.

Фирма ће се на овом сајму представити својом стандардном понудом противпожарне опреме која обухвата преко 60 артикала, као и једном новом визијом и квалитетом пословања, по чему је постала препознатљива.