Београдски сајам је и ове године добитник награде за најлепше уређену зелену површину испред пословног објекта на  територији градске општине Савски венац. Организатор акције „За зеленији Београд“ је ЈКП „Зеленило-Београд“ у сарадњи са градским општинама. Својим учешћем у  традиционалној акцији „Најзелено 2022“ на територији општине Савски венац,  Београдски сајам даје свој допринос неговању позитивног односа грађана према зеленилу и очувању животне средине.  Заједнички циљ свих учесника је да, у градској средини, сачувамо и проширимо зелене површине и увећамо простор за боравак у природи која припада човеку.