Хала 1 је кружног облика. Покривена је куполом чији је распон 109 м, што је највећа купола на свету направљена од преднапрегнутог бетона.

Максимална висина у темену хале износи 30,78м. Хала има више нивоа: сутерен, арену, партер, I галерију, II галерију и везни део према западном крилу. Сви нивои хале се користе као изложбени простори, изузев сутерена у коме су канцеларије, магацини и помоћне просторије.

Сви обимни зидови изложбених просторија су у стаклу од пода до куполе.

Укупна површина хале је 21.280 м2, од чега је изложбена површина 15.030 м2.

Хала има хлађење, грејање и вентилацију.

Арена

Технички подаци:

 • Површина за излагање 3.648m2
 • Под бетонски, са цементном кошуљицом, носивост 1.500kg/m2
 • Максимална висина у темену 30,78m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3 x 380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација могућна на сваком месту
 • Довод и одвод воде за демонстрацију на одређеним местима
 • Општа расвета недовољна за расвету штандова
 • Прикључак за струју на сваком месту

Партер

Технички подаци:

 • Површина за излагање 5.640m2
 • Теретна врата ка хали 1A максимална димензија 495 x 310 цм
 • Теретна врата ка Булевару максимална димензија 450 x 395 цм
 • Врата ка Сави (Витванг) максимална димензија 455 x 395 цм
 • Под терацо, носивост 1.200kg/м2
 • Максимална висина уз зидове под галеријом 3,95м
 • Ширина пролаза између покретних степеница и арене 2,2м
 • Ширина пролаза између степеница и арене 2,25м
 • Ширина пролаза између степеница ка Хали 4 и арене 3м
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација могућна на сваком месту
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Општа расвета недовољна за расвету штандова, осим уз зидове под галеријом
 • Прикључак на струју на сваком месту

Прва галерија

Технички подаци:

 • Површина за излагање 2.430m2
 • Теретни лифт дим. 210x150x250cm, носивост 1.500kg
 • Под терацо, носивост 800kg/m2
 • Максимална висина до II галерије 3,4m
 • Ширина између стубова на поду 3,35m
 • Довод јаке струје за демонстрације 3x380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација на сваком месту
 • Довод и одвод воде за демонстрирање на одређеним местима
 • Општа расвета довољна за расвету штандова
 • Прикључак на струју на сваком месту

Друга галерија

Технички подаци:

 • Површина за излагање 3.422м2
 • Теретни лифт дим. 200 x 180 x 195цм, носивост 1.500кг
 • Под терацо, носивост 600 кг/м2
 • Максимална висина уз зидове хале 5,30м
 • Довод јаке струје за демонстрације 3 x 380V, 50Hz
 • Довод јаке струје за расвету 220V, 50Hz
 • Телефонска инсталација на сваком месту
 • Довод и одвод воде за демонстрације на одређеним местима
 • Прикључак на струју на сваком месту