ЈКП Јавно осветљење Београд - Мост Газела

ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД“ је предузеће основано од стране града Београда у циљу обезбеђивања јавног осветљења као једне од комуналних делатности. Ово предузеће, чији је примарни делокруг рада инсталација јавног осветљења, по томе је јединствено на територији Републике Србије.

Све активности предузећа су усмерене ка инсталацији урбаног, декоративног и свечаног осветљења имплементацијом најсавременије опреме, уз уважавање начела заштите животне средине и уз императив побољшања енергетске ефикасности. Интенција је креирање окружења које ће побољшати живот суграђана и посетилаца Београда и бити једна од неопходних компоненти „паметног“ града.

ЈКП Јавно осветљење Београд - Народни музеј

У том смислу, омогућен је контакт са грађанима, који своја запажања о пропустима у раду инсталације јавног осветљења могу пријавити путем сајта предузећа, електронском поштом или телефонским путем.

Ослушкујући туристички потенцијал града Београда, у жељи да многобројним посетиоцима омогући јединствени доживљај, град Београд и ЈКП „Јавно осветљење“ Београд су у претходном периоду почели са реализацијом пројеката декоративног осветљавања многобројних локалитета, мостова, паркова, здања, а неки од њих су још увек у току. Један од таквих реализованих пројеката је и мост Газела, који ће бити представљен посетиоцима сајма.