Традиција учешћа ЈКП Зеленило-Београд на Међународном сајму хортикултуре BeoPlantFair на Београдском сајму успешно се наставља и ове године.

Са заједничким циљем да у градској средини сачувамо и проширимо зеленило и увећамо простор за боравак у природи која припада човеку, Зеленило-Београд ће на сајму кроз излагачки наступ и учешће у пратећем програму представити широк спектар својих активности које покривају области планирања, пројектовања, изградње и одржавања јавних зелених површина и производње биљног материјала, изградње (подизања) и одржавања (неге) јавних зелених површина.

У оквиру пратећег програма Сајма хортилуктуре у суботу, 6. априла на програму је предавање на тему „Урбано зеленило, подизање и одржавање јавних зелених површина у општини Нови Београд“, које ће одржати дипл. инж. пејзажне архитектуре Јелена Јанковић, ЈКП “Зеленило Београд”.

ЈКП Зеленило - Београд

Основано 1929. године, ЈКП Зеленило-Београд данас запошљава више од 1100 радника, а најзаступљенији су кадрови шумарске и хортикултурне струке. На територији десет градских општина ово предузеће врши делатности уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама.

У надлежности Зеленила-Београд је око 3000 хектара јавних зелених површина (паркова, скверова, рекреативних комплекса, зеленила стамбених насеља, уличних травњака), а располаже и са 12 хектара површине за производњу биљног материјала на отвореном и 7.000м² под стакленицима.

ЈКП Зеленило-Београд поверена су на управљање, односно старање и заштићена природна добра, Велико Ратно острво, Бајфордова шума, Пионирски и Академски парк, Топчидерски парк, Звездарска шума, као и појединачно заштићена добара – стабала широм града.

ЈКП „Зеленило-Београд“ поседује савремену механизацију за подизање зелених површина, одржавање и заштиту биљака, која омогућава предузећу да успешно и ефикасно обавља и најсложеније послове.