Концерн Euro Sitex је чешко-немачка компанија са седиштем у Чешкој и производњом у Чешкој, Немачкој и Бугарској. Седиште ћерке фирме Euro Sitex RS d.o.o. и логистички центар за подручје Србије је у Нишу.

Фирма је један од лидера у производњи:

  • Индустријских сита (плетена и перфорирана метална сита од челика високоотпорног на хабање, полиуретанска сита, полиуретски еластомери и челичне арматуре, гумена сита, прстенаста сита, жичана струна сита и жичана струна сита тип „харфа“, сита са прорезима, полиуретански модуларни системи, дуо сита – комбинација од гуме и полиуретана)
  • Техничких тканина – ситомрежа и филтера
  • Транспортних трака (металне, пластичне)
  • Перфорираних и истезних материјала…