ФЦЦ је интернационална компанија и једна је од водећих компанија у области управљања отпадом у централној и источној Европи. Послује у Чешкој Републици, Аустрији, Словачкој, Мађарској, Пољској, Румунији, Бугарској, а 2006. године почела је са радом и филијала у Србији.

Као део ФЦЦ-а, ФЦЦ ЕКО нуди свеобухватне услуге у области управљања отпадом. Пословне активности подразумевају услуге сакупљања комуналног отпада општинама и приватним компанијама, али и остале комуналне услуге: чишћење улица, одржавање у зимском периоду, одржавање зеленила и друго.

У ФЦЦ се управљање отпадом базира на индивидуалним захтевима клијената и пружању подршке у свим легалним и логистичким аспектима. Консалтинг, сакупљање, транспорт, селекција, прерада и одлагање на депонију уз помоћ различитих контејнера за сакупљање и управљање општинским објектима обавља се са великом пажњом.

Нова услуга коју компанија ФЦЦ пружа је одржавање зелених површина што подразумева садњу цвећа, заливање, одржавање цветних леја, кошење и одржавање зелених ограда.

ФЦЦ у Србији пружа своје услуге за око 200.000 становника и преко 1.400 правних лица. Компанија ФЦЦ тренутно сакупља и третира комунални отпад у девет општина чије су територије у потпуности покривене услугом. Преко 100 запослених је одговорно да се овај посао обавља континуирано и уиграно. Компанија има на располагању 21 камион и специјално возило, 46 контејнера велике запремине, 21.365 канти и контејнера, 2 депоније за комунални отпад.