Фирма СИСТЕМ ДЦ90 је основана 2000. године. Оснивач је дипл. инж. грађ. Зоран Петрашковић. Основна делатност фирме је иновативна делатност у сеизмичком инжењерству – санација, реконструкција и заштита нових и постојећих објеката од дејства земљотреса.

Посебним системом конструкције врши се санација и реконструкција објеката оштећених земљотресом као и изградња конструкција нових објеката повећане сигурности у трусном подручју.

СИСТЕМ ДЦ90 је патентиран у САД, Аустралији и Србији. Проналазак је добио бројна домаћа и инострана признања и награде, међу којима је и Brusells Eureka.

У делатност фирме спада иновациони и истраживачки рад (испитивања, студије, анализе), пројектовање, едукација и трансфер технологије и знања, показно извођење објеката и инструктажа, изградња роботизованих фабрика за производњу дампера и лабораторија за динамичка испитивања.

Фирма СИСТЕМ ДЦ 90 има сопствену лабораторију за моделска динамичка испитивања као и сопствену производњу специјалних елемената конструкције. Сертификате и тестове за елементе конструкције издају реномиране установе у овој области ИЗИИС, Институт Скопље, Македонија, Војно-технички Институт ВТИ, Београд, ИМС Институт, Београд, Грађевинско-геодетски факултет, Љубљана, Словенија…