Сајам технике и техничких достигнућа истовремено је и сајам прилика и привилегија. Тако ће свих шест финалиста у такмичењу за најбољу технолошку иновацију за 2016. годину имати прилику да своје пројекте представе и посетиоцима сајма, а посетиоци ће имати привилегију да се из прве руке обавесте шта домаћа памет, уз одговарајућу подршку, може да направи.

У хали 3 Београдског сајма, на штанду 3022, своје пројекте показаће и објаснити тимови Азотикос из Новог Сада (иновативни систем за претакање течног азота – потпуна аутоматизација, област: машинство), Алуминотермија из Београда (технологија алуминотермијског заваривања шина), Eco Aqua tim из Зајечара (филтер антрацит, област екологија), СЕФ из Панчева (концентратор сунчеве енергије – СЕФ, област енергетика), Toybox из Београда (Smart Toybox, област ИКТ) и тим Тунел из Зрењанина (вентилација и противпожарна заштита путног саобраћајног тунела, област машинство).

Као што је познато, децембра 2016. је на финалном такмичењу, под покровитељством Министарства за просвете, науке и технолошког развоја, победио пројекат СЕФ-а из Панчева – Концентратор сунчеве енергије. Финалисти су, поред осталог, награђени и бесплатним учешћем на Сајму технике у Београду, а тиме и још једном приликом да пронађу заинтересоване пословне партнере за реализацију својих пројеката. Београдски сајам је, са своје стране, тиме дао пуну подршку промоцији и развоју техничко-технолошке иновативности и њеној имплементацији у привредни живот земље.