Компанија ОСА Рачунарски инжењеринг је свог оснивања 1989. године оријентисана на развој софтверских решења за управљање документима и пословним процесима, развој и имплементацију ГИС решења, примену ЦАД технологије у свим инжењерским гранама и увођење најсавременијих технологија штампе техничке и пословне документације.

ОСА Рачунарски инжењеринг је Canon GOLD партнер и овлашћени дистрибутер и сервис за продукциону штампу и штампу широког формата те Аутодеск риселер софтвера за пројектовање у области архитектуре, грађевинарства, машинства и просторног планирања. Компанија је развила и сопствени софтвер – UniDocs, софтвер за управљање документацијом.

На Графими 2022 ОСА ће изложити:

  • Canon varioPRINT DP Line који је базиран на уникатној Директ Прес технологији изузетне стабилности чиме се постиже висок квалитет отиска на широком дијапазону медија.
  • Колор принтер Canon imagePRESS v1000 (иновативна и интуитивна машина изузетне компактности, робусног дизајна и велике издржљивости, направљена за најзахтевнија радна окружења). Принтер поседује иновативну технологију интегрисаног система за хлађење одштампаних табака, одмах након фиксирања. Поседује и иновативни систем фиксирања тонера где се топлота распоређује дуж целог ваљка за фиксирање омогућавајући већу контактну површину и равномернију расподелу топлоте на целој површини табака.

Canon технологија активне регистрације омогућава тачан и прецизан регистар током целог трајања штампе.