Иако се Сајам технике и техничких достигнућа сматра првом па самим тим и најстаријом сајамском манифестацијом Београдског сајма, из које се после „првог рођења“ 1937, а поготово после „другог“ 1957. године изродила већина осталих сајамских манифестација, и сам је доживео да се међу његовим данашњим излагачима налази чак двадесетак старијих од њега. Неки од тих „стараца“ управо ове године обележавају значајне властите јубилеје.

Тако компанија MESSER GROUP ове године обележава 120 година од отварања свог првог погона у месту Hofheim am Taunus 1878. године. Године 1997. Група је купила овдашњи Техногас, који као Мессер Техногас а.д. постаје водећа компанија за производњу и промет индустријских, медицинских и специјалних гасова и пратеће опреме, као и опреме за сечење и заваривање, на територијама Србије и Црне Горе. Њихови производи се примењују у скоро свим гранама индустрије – у индустрији челика и метала, металургији, хемијској и петрохемијској индустрији, индустрији хране и пића, фармацеутској индустрији, аутомобилској индустрији, индустрији електронике, медицини, кућној нези, сечењу и заваривању, обради воде и екологији и научним истраживањима.

Нешто млађи је АТБ СЕВЕР ДОО из Суботице, једна од најстаријих фабрика за производњу ротационих електричних машина у југоисточној Европи. Започела је са радом као акционарско друштво под именом СЕВЕР далеке 1923. године (слави, дакле, 95 рођендан). Приватизован је 2005. године, када је, под именом АТБ СЕВЕР, постао чланица пословног система АТБ Аустрија. Компанија је позната као испоручилац комплетне електроопреме и услуга електроинжењеринга у рударству, енергетици, црној и обојеној металургији, индустрији и водопривреди. Њени производи могу се наћи на свим континентима и у више од 50 земаља, јер је извоз производа и услуга већи од 70%. Данас АТБ СЕВЕР производи и испоручује електромоторе развијене према захтеву купца који задовољавају најсложеније техничке захтеве електромоторних погона у нуклеарним и термоелектранама, површинским коповима угља и бакра (багери, транспортери, одлагачи), подземним рудницима, рафинеријама, платформама за експлоатацију нафте и гаса и др.

Спољнотрговинска компанија INTERMERKUR MACHINERY & SERVICES обележава 70 година постојања. Опуномоћени је заступник реномираних швајцарских, немачких, италијанских и турских фирми, произвођача прецизних алатних машина, индустријских постројења и специјалних машина за металску и ауто индустрију, за територије Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније. Поред врхунске понуде прецизних алатних машина, индустријских постројења и специјалних машина за металску и ауто индустрију, Интермеркур својим клијентима пружа и комплетна, јединствена решења, скројена према потребама и захтевима сваког клијента понаособ, прилагођене програме обуке, професионални овлашћени сервис, комплетну услугу и испоруку резервних делова и потрошног материјала, као и половну опрему.

ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ АД основан је 1958. године (60 рођендан) у Београду као пословница Прве петолетке из Трстеника. Као зависно, предузеће је мењало своје организационе облике, да би коначно прерасло у акционарско друштво, а од 2017. је у 100-постотном власништву Отвореног акционарског друштва „Трест Гидромонтаж“ из Москве. Део основне делатност ППТ Инжењеринга су инжењеринг услуге, пројектовање система из области флуидне технике и израда техничке документације по ДИН и ГОСТ стандарду, консалтинг, израда и монтажа система флуидне технике, испитивање система и пуштање у рад и примопредаја система флуидне технике, сервисирање опреме и система флуидне технике у гарантном и вангарантном року, инжењеринг у области реконструкције, модернизације и ревитализације система флуидне технике, обука кадрова за руковање и одржавање система флуидне технике, развој нових производа (компоненти, подсклопова система).