Нафтна индустрија Србије представила је на Сајму енергетике иновације у сфери транспорта нафте и гаса. Реч је о аминском постројењу, једином у Европи, изграђеном у Елемиру. Постројење је донело низ предности у области енергетике, економије и екологије, а односе се на повећање квалитета гаса и ефикасност производње.

Ова НИС-ова инвестиција вредна је 30 милиона евра, али доноси вишеструке користи. Аминско постројење служи најпре да висок проценат угљен диоксида у природном гасу спусти испод три одсто, што значи да потрошачи добијају калоричнији гас. Према речима Предрага Грујића, директора Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру, тако добијен метанско-етански гас, који достиже квалитет руског увозног гаса, НИС пласира домаћинствима. Вишак угљен-диоксида се не испушта у атмосферу, већ се враћа назад у нафтно-гасну бушотину код Русанде, чиме се смањује ефекат стаклене баште и чува животна околина. Поред тога, штеди се и енергија на бушотини. Секундарни ефекат утискивања овог угљендиоксида у лежиште је повећање лежишне енергије која је потребна за добијање нафте и гаса на овој бушотини. На тај начин штеди се енергија која је потребна пумпама да истисну нафту и гас из лежишта.

Постројење у Елемиру градиле су искључиво српске фирме, а презентацији на Сајму присуствовали су студенти зрењанинског Техничког факултета „Михајло Пупин“, са смера за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса. Отварање овог смера иницирао је НИС како би обезбедио високостручан кадар за своје потребе.