Од оснивања 2005. године ЕКОТРАКА БП ДОО нуди корисницима производе који су нови на овдашњем тржишту и непосредном окружењу, веома су практични и корисни за крај процеса производње, тј. за поуздано паковање и заштиту од механичких оштећења током транспорта.

Да се тржишту Србије понуде нови производи који ефикасно штите робу од оштећења током складиштења и транспорта, дошло се после прелиминарног истраживања начина дистрибуције финалних производа до крајњих корисника и потрошача, увида у европске трендове у области паковања, транспорта и екологије те схватања потребе да је неопходна алтернатива устаљеном начину дистрибуције.

У вези са еколошким производима подобним јер се једноставно рециклирају након употребе, постепено је проширивана референтна листа корисника у прехрамбеној индустрији, фармацеутској, индустрији меса, индустрији намештаја, хемијској индустрији, а и остварена је пословна сарадња са реномираним европским фирмама и повећавана понуда савремених еколошких производа.

Карактеристични производи у овом контексту су: Папирна лепљива еко-трака за затварање картонске амбалаже у процесу паковања; Диспензери за аплицирање папирних еко-трака; Папирни ваздушни јастуци типа Flex Eco, Flex, Re-use, Heavy, за обезбеђивање робе у транспорту од механичких оштећења;

Desi Pak, Container Dri II – абсорбери (упијачи) влаге, индикатори влаге, за обезбеђивање робе од штетног дејства влаге; Анти-слип папир – заштита од проклизавања кутија или џакова на палети, за додатну стабилност палетизиране робе, повећан број редова на палети уз додатну стабилност; Grip Fix лепак и Bag Fix уређај за аплицирање лепка, за стабилизацију (учвршћивање врећа, картонских кутија на палети); Картонски угаоници, Л-профили за заштиту ивица од оштећења; Картонска мрежа за испуну; Картонске плоче са саћастим језгром; ВЦИ фолија (папир) за заштиту металних делова од корозије…

Ради се ради о новим производима на тржишту Србије, еколошки подобним, једноставним за рециклирање након употребе, веома практичним и корисним за крај процеса производње тј. поуздано паковање и заштиту од оштећења током складиштења, утовара, транспорта и истовара робе код крајњег корисника.