Под паролом „За развој у складу са природом“, програм продаје, сервиса и резервних делова компаније АЛ.ТОМ ГМП укључује грађевинске машине, комуналну опрему, платформе за рад на висини, електро возила те специјалну опрему.

Двадесетпетогодишње искуство фирме, посвећеност кадра и професионално сагледавање потреба сваког клијента императив су пословања ове компаније и потенцијал и предуслов за даљи развој. Циљ је континуирано проширење понуде у складу са савременим техничким напретком, али и трајна едукација и сервисног и комерцијалног кадра.

АЛ.ТОМ ГМП

На Ецофаиру 2019. АЛ.ТОМ ће, поред осталог, изложити мало теретно електрично возило Cityfort и мини вишенаменску машину MPM Fort са затвореном кабином, опремљеном за чишћење тротоара, тргова, пешачких зона и градских саобраћајница. Истовремено, то ће бити премијерно приказивање у Србији, а њен долазак у Србију очекује се непосредно пред манифестацију.