2-М.К. је ексклузивни увозник и дистрибутер фирми Color и Reiner.

Компанија је официјелни дилер фирми Noris Color и Heri Rigoni.

Бави се продајом комплетног репроматеријала за израду печата, свих врста тинти, стандардних и специјалних, те пласманом технологија за израду печата.