На 45. Међународном сајму грађевинарства SEEBBE 2019, који ће бити одржан од 17. до 20. априла 2019. године, бројни излагачи представиће све сегменте грађевинске индустрије. На овој престижној манифестацији учествоваће најуспешнији представници из свих области грађевинске делатности: истраживања и пројектовања, високоградње, нискоградње и хидроградње, изградње и одржавања објеката, грађевинских материјала, опремања објеката.

Грађевинарство и архитектура вечити су изазов за усавршавање и померање граница у сфери савременог живљења. У привреди Србије грађевинска индустрија високо је позиционирана, а њен просперитет рефлектује се на многе пратеће производне гране и области.

Пословно орјентисан, интерактиван и иновативан, Међународни сајам грађевинарства је идеалан амбијент за пласирање иновација и савремених решења, догађај који посетиоцима и привредним субјектима омогућује сагледавање комплетне понуде и остваривање контаката, а представља и место непресушне инспирације за нове пројекте. Уз такав концепт учесници имају могућност да освајају нова тржишта у области грађевинске делатности.

Модерно грађевинарство подразумева бригу о природи, животној средини и окружењу, успоставља критеријуме који подразумевају одрживу изградњу, обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност, рационално коришћење ресурса, утицај на околину и здравље људи. Због тога нове инвестиције и технолошке иновације, везане за сваки од ових аспеката, као и усавршени материјали и процеси које пласирају грађевински стручњаци – привлаче велики број посетилаца заинтересованих за комерцијалну и стамбену изградњу.

Сајам грађевинарства на Београдском сајму традиционално је најбољи показатељ актуелног привредног тренутка и домета својих учесника. Свакако, реч је о највећој манифестацији из области грађевинарства у региону југоисточне Европе.