Beogradski sajam kroz poslovanje svoje službe, Svetskog trgovačkog centra Beograd, koja se nalazi u hali IV Beogradskog sajma, odgovara na sve Vaše zahteve i dostavlja ponudu na Vaš zahtev.

Na poseban zahtev izlagača Beogradski Sajam dostavlja ponudu usluge sa opisom i cenama:

  • Organizacija pojedinačnih sastanaka
  • Organizacija prezentacija
  • Prijava poslovnih poseta

Prijava poslovnih poseta

Beogradski sajam Vam omogućuje da blagovremenom registracijom obezbedite da pre početka manifestacije dobijete:

  • listu izlagača
  • mogućnost rezervisanja termina za poslovne sastanke
  • informaciju o pratećim sadržajima Sajma, pratećem programu i programu poseta poslovnih delegacija iz inostranstva
  • i sve ostale informacije u vezi manifestacije

Prijavu za poslovnu posetu možete preuzeti u PDF formatu.