Компанија Veltool из Новог Сада на тржисту Србије постоји дуже од 10 година. Позиционирана је као стабилна фирма, поуздан добављач и сигуран партнер за све своје комитенте. Фирма се посебно истакла у области обележавања.

У области трајног обележавања ту су ласери, иглично обележавање АДП, уређаји за удадро обележавање, електрохемијско обележавање, уређаји за обележавање искрењем, обележавање по захтеву…

У области индустријских маркера вреди издвојити маркере и креде за трајно и привремено обележавање свих врста површина, намењене индустријској употреби; велики избор маркера опште намене, као и специјализоване маркере за обележавање на високим температурама и специјалним површинама.

У компанији посебно истичу неизбрисиви маркер „pro-line HP“, неизбрисиву боју у туби са куглицом (stylmark), креду за све површине „маркал Б“, обележавање пре галванизације „маркал П“…