Фирма UNIWAB DOO бави се машинама и материјалима у изградњи путева, мостова, грађевинарству, комуналним делатностима и очувању животне средине. Сходно томе и делатност фирме базирана је на трима основним делатностима.

Грађевински сектор обухвата водеће светске машине за заливање фуга, крпљење ударних рупа и репарацију путева, машине за шприцање емулзије, кохерице и финишере за асфалт, асфалтне термо контејнере, машине за постављање стубића за заштитне ограде, асфалтне и бетонске базе, машине за побијање шипова, прикључке за опсецање шахтова, компакторе, опрему за цепање бетона као и постројења за израду бетонских елемената.

UNIWAB DOO

Комунална делатност фокусирана је на зглобно комбиноване машине са могућношћу прикључења више од 40 алата за различите радове и у зимској сезони и током осталих делова године. Заступају и фирму специјализовану за израду вучних и самоходних чистилица са искуством од 120 година, машину за инспекцију мостова као и специјализоване машине за водопривреду – амфибију, специјализовани багер паук као и машине за пуњење џакова и пумпе за одбрану од поплаве.

UNIWAB recycling се бави пласманом најсавременије опреме из области рециклажне технологије, па су тако у могућности да понуде појединачне машине, као и комплетна постројења за рециклажу чврстог отпада: универзални шредере, млинове за пластику, пресе, маказе, спаљаонице за отпад, опрему за третман медицинског отпада, пресе за брикетирање шпона, опрему за компостирање, пелетирање, биогасна постројења, дробилице за грађевински отпад.