Предузеће Power Belt основано је 1993. године у Мађарској као дистрибутер клинастог ремења. Да би задовољило потребе и српског тржишта, крајем 2014. године основан је Power Belt д.о.о., са седиштем у Суботици, са циљем да удовољи специфичним потребама српског тржишта.​

Пратећи захтеве тржишта, понуда предузећа се константно проширивала. Захваљујући томе данас има широку понуду у сегменту погонске технике. Предузеће је током година израсло у међународну компанију. Тренутно послује у пет држава: Мађарској, Румунији, Словачкој, Украјини и Србији.