„GREEN CITY INTERNATIONAL“ д.о.о. бави се производњом и продајом комуналне опреме и један је од највећих светских произвођача металних контејнера.

Компанија пружа широк спектар комуналних услуга као што су сакупљање, транспорт и збрињавање комуналног отпада итд.

На „EcoFairu“ 2017. представљају производе из свог производног програма, а акценат је на металним контејнерима од 1100 литара.