Предузеће BEXING DOO основано је 1990. године и од оснивања се бави производњом ватрогасних, комуналних, специјалних возила и пратеће опреме. Бексинг је заступник за Србију више реномираних светских компанија, лидера у својој бранши, као што су Росенбауер ( Аустрија), Холматро (Холандија), Hytrans (Холандија), Бауер (Немачка), Pennelli (Италија) и др.

У склопу свог програма Бексинг нуди и најсавременија возила на електро, гасни и хибридни погон намењена за превоз путника у градском, приградском и међуградском саобраћају, као и за потребе коришћења у туризму, комуналним предузећима и др. Ова возила нарочито су погодна за превоз путника у пешачким зонама градских центара, превоз особа са инвалидитетом, старијих особа и трудница. Савременог су облика, једноставна за руковање, удобна, тиха, окретна и мањих димензија а уједно без загађења околине. Представљају изузетно економичан избор јер за 100 км пута потроше тек до 1,5 ЕУР електричне енергије. Једном речју то су возила будућности јер су „enviroment frendly“, а истовремено нуде максимум капацитета и удобности. Трошкови одржавања су такође нижи од класичних возила.

Bexing

Бексинг поседује сопствени производни погон у Рушњу, где се налази и њихов канцеларијски простор, постпродајни центар и сервис.

На сајму EcoFair компанија се представља програмом електричних комуналних возила и пратеће опреме.