21 – 29. октобар 2023.

„Образована Србија, успешна Србија“ слоган је Сајма образовања и наставних средстава. Поред промовисања учења као доживотног процеса и указивања на значај школовања и усавршавања, излагачки програм обухвата све што је потребно за опремање и рад васпитно-образованих установа – од предшколских до институција високог образовања.

Бави се свим сегментима просветног система: формалним и неформалним образовањем, доживотним учењем, трансфером знања, инклузивним образовањем, неговањем талената, међународном сарадњом. Највећи квалитет знања је што нема привилегованих, на знање сви имају право. Увек се може стицати, али га нико, никаквим средствима, никоме не може одузети.

Излагачка понуда је веома разнолика и свеобухватна – од школског намештаја и наставних средстава, до школског прибора и потрошног материјала. Намењен је образовно-васпитним установама, представницима министарстава и локалних самоуправа које се баве образовањем, власницима књижара, ученицима, студентима али и широкој публици.

ХАЛЕ

Хала 2Ц

РАДНО ВРЕМЕ

21 – 22. октобар10:00 – 21:00
23 – 26. октобар10:00 – 20:00
27 – 29. октобар10:00 – 21:00

УЛАЗНИЦЕ

улазница350 РСД
групна улазница *250 РСД
породични дани *1.000 РСД
паркинг за аутомобиле (по сату)150 РСД
паркинг за аутобусе (по сату)400 РСД
целодневни паркинг за аутобусе2.000 РСД

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЧА

СПИСАК ИЗЛАГАЧА

ИзлагачДржаваШтанд
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАДСрбија2304
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАДСрбија2324
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАДСрбија2316
АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋСрбија2341
АССО ПРСрбија2301/1
БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈАСрбија2302
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА – ФАКУЛТЕТ ЗАБАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕСрбија2303
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА МЕДИКАСрбија2307
ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕСрбија2307
ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСАСрбија2306
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕСрбија2326
“VM-COMMERCE”Србија2337
ЕВРОПСКА ПОСЛОВНА ШКОЛАСрбија2318
ЕВРОПСКИ ФАКУЛТЕТ “KALLOS”Србија2326
ЕДУ ЕДУСрбија2336
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2321
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2333
EUROPE TIMINGСрбија2335
ИЛУЗИЈЕ И ТО (МУЗЕЈ ИЛУЗИЈА)Србија2311
КЊИГА КОМЕРЦСрбија2309
KOTRA – Korea Trade – Investment Promotion AgencyСрбија2339
KURSEVI.COMСрбија2300
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2332
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2319
МЕФ – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансијеСрбија2325
МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАСрбија2334
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕСрбија2342
НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ВУК КАРАЏИЋ”Србија2329
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА ШКОЛА – АТУСССрбија2316
ОДСЕК ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА – АТУСССрбија2316
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ – АТУСССрбија2316
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА – АТУСССрбија2316
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – АТУСССрбија2316
ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА – АССБСрбија2304
ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА – АССБСрбија2304
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА – АССБСрбија2304
PIROGOV RUSSIAN NATIONAL RESEARCH MEDICAL UNIVERSITYRussia2327
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2319
“PRIJEMNI.RS”Србија2300
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2320
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJESlovenia2330
“SPROTT SHAW COLLEGE”Canada2315
СРЕДЊА И ВИСОКА ШКОЛА ЗА ИТСрбија2308
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2319
УЛИЦА СНОВАСрбија2310
УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМСрбија2343
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУСрбија2319
УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВ. РАДНИКА СРБИЈЕСрбија2313
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2322
ФАКУЛТЕТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАСрбија2344
ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД – УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУСрбија2308
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВР. ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕСрбија2326
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА – УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАНСрбија2314
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2323
ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДИТЕЉСКИ МЕНАЏМЕНТ – АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО – УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ – УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ – УНИВ. УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – УНИВЕРЗ. УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ НЕКРЕТНИНА – УНИВ. УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО – УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛАСрбија2305
ФЛУКС ТРАДЕ РВСрбија2340
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ “СВЕТИ САВА”Србија2328
ШКОЛСКА КЊИГАСрбија2301

ОРГАНИЗАТОР

БЕОГРАДСКИ САЈАМ

Данијела Алексић
организатор манифестације
тел: 011/2655-517

Весна Димитријевић
администратор пројекта
тел: 011/2655-617

e-mail: obrazovanje@sajam.rs

ГАЛЕРИЈА