ЈКП „Јавно осветљење“ Београд је предузеће основано од стране града Београда, а основна делатност му је одржавање, санација, адаптација и доградња инсталација јавног осветљења. То је једино предузеће на територији Републике Србије чији је примарни делокруг рада обезбеђивање јавног осветљења.

Технички и кадровски потенцијал ЈКП „Јавно осветљење“ усмерен је на инсталацију уличног, урбаног, декоративног и свечаног осветљења, имплементацијом најсавременије опреме, уз уважавање начела заштите животне средине.

У циљу одржања високог мишљења суграђана, ово предузеће настоји да пружа услуге у складу са стандардима и демонстрира професионализам у свим аспектима рада. Током последњих 10 година, постављено је неколико десетина хиљада светиљки, неколико стотина хиљада извора светлости, свечано је осветљено на стотине километара улица града Београда…

Возни парк предузећа чине 23 платформе, четири дизалице, четири кипера, седам теретних возила. Платформе омогућавају рад на висини 10-26 м. Део опреме су и возила која омогућавају специфичне захтеве за рад у ужем градском језгру, и свуда где постоје висинска ограничења.

Уградњом светиљки са ЛЕД изворима светлости са интегрисаним системом даљинског надзора и управљања, на деоницама ауто-пута које пролазе кроз Београд, ЈКП „Јавно осветљење“ Београд убраја се међу пионире у овој области. Имајући у виду да је ЛЕД технологија достигла извесну зрелост, а у складу са законодавством ЕУ, циљ је да светиљке са ЛЕД изворима светлости добију веће учешће у инсталацији уличног јавног осветљења града Београда.