Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ је основала Скупштина града Београда које као своју основну делатност обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, као и послове чишћења и прања јавних површина на територији града Београда.

У делокругу „Градске чистоће“ је 11 београдских општина које обухватају готово пола милиона домаћинстава, са преко 25 милиона стамбеног и више од 13 милиона квадратних метара пословног простора.

Поред тога ЈКП „Градска чистоћа“ уклања и снег и лед са пешачких зона, пешачких прелаза и пасарела, јавних степеништа, тротоара ширих од 5 м, тротоара испред пешачких прелаза као и са уличних сливника.

ЈКП „Градска чистоћа“, поред својих редовних активности одржавања чистоће у главном граду, последње две године озбиљно је усмерена на развој и унапређење области заштите животне средине. Крајни циљ свих активности које спроводи је смањење комуналног отпада на територији Београда и приближавање европским стандардима, у складу са Локалним планом управљања отпадом града Београда од 2011-2020. године.

У циљу унапређења квалитета животне средине Београда, у оквиру ЈКП „Градска чистоћа“ ради и Служба рециклаже комуналног отпада у оквиру који у последњих неколико година ради на пројектима на пољу рециклаже.

Рециклажа је од немерљивог значаја за очување животне средине. С тим циљем „Градска чистоћа“ је поставила укупно 49 рециклажна острва са 147 контејнера на десет београдских општина, а у поступку је реализација постављања нових рециклажних дворишта, острва и контејнера.

JKP Gradska čistoća

Рециклажна острва чине по минимум три контејнера који су посебно дизајнирани. У тим контејнерима грађани посебно одлажу стакло, папир, метал и пластику.

ЈКП „Градска чистоћа“ је у периоду 2015, 2016, 2017 година поставила и 81 нова рециклажна звона намењена за одлагање стаклене амбалаже као и 41 контејнер за текстил захваљујући којима се бележи пораст прикупљених количина рециклабилног отпада. Такође, Служба рециклаже комуналног отпада је извршила планирани поступак за пренамену постојећих 200 подземних контејнера за комунални отпад у рециклажни.

Захваљујући свим овим иновацијама, за само пола године у 2017. је премашена укупна количина прикупљеног рециклабилног отпада у односу на целу 2016. годину.

До 2012.године ЈКП „Градска чистоћа“ је функционисала са званично једним рециклажним двориштем на локацији „Ада Хуја“. У периоду од 2012.до 2015. године на овој локацији је постављена савремена сортирна линија за разврставање свих врста рециклабила из мешаног отпада сакупљеног примарном селекцијом са територија централних општина града Београда. Постављене су и линије за балирање разврстаног рециклабилног отпада са аутоматским пресама за балирање. Систем рада унапређен је куповином машине за одвајање пластичних од металних делова каблова, као и постављање траке са магнетном главом за одвајање метала.

Током 2016. године отворено је рециклажно двориште на Новом Београду а предвиђено је до краја године још једно на локацији Аутобазе „Градске чистоће“ док је у плану до 2020. да свака општина има по једно рециклажно двориште.

Сектор за едукацију и еколошко информисање ЈКП „Градска чистоћа“ континуирано спроводи акције у циљу информисања и едукације становништва на пољу екологије и рециклаже.

Едукативна акција „Еко кеса за чистији град“ у коју могу да се укључе сва домаћинства са десет београдских општина, чији је циљ повећање рециклабилног и самањење комуналног отпада се успешно одвија већ годинама а у оквиру пројекта увођења примарне сепарације, спроводе се едукативне акције у основним школама и вртићима за наше најмлађе суграђане као што су „Рециклажни динар“ и „Еко-квиз“ са циљем да кроз игру и интерактиван рад, деца науче како се отпад селектује и правилно одлаже, као и да стекну свест о значају заштите животне средине и њиховој улози у њеном очувању. „Еко-квиз“ је стекао такву популарност међу ђацима да је проширен и на национални ниво, тако да ђаци широм Србије учествују у њему и на тај начин се, кроз игру, едукују о значају очувања животне средине.

„Зелена“ индустрија је будућност и зато ЈКП „Градска чистоћа“, поред своје редовне делатности, а у складу са стратешким опредељењем града акценат у свом развоју и деловању ставља на развој и популаризацију рециклаже и модернизацију механизације.