Фимс д.о.о. из Београда је предузеће специјализовано за пружање завршних услуга у грађевинарству и рад на висини.

Купцима нудити следеће производе и услуге:

  • Заваривање (атестирани заваривачи, више система заваривања
  • Пескарење (обучени и искусни радници, атестирана професионална опрема
  • Фарбање (све врсте премаза према захтевима клијента као и инспекција офарбаних елемената
  • Риггинг (пренос и инсталација габаритних терета уз помоћ атестиране и специјализоване опреме у ситуацијама када није могуће користити кран или дизилацу
  • Обуке (обука и издавање ИРАТА, међународног сертификата за рад на висини уз помоћ индустријског ужета -једини пуноправни / Training Member / члан међународне ИРАТА организације на територији Србије).
  • Атестирани и сертификовани резервоари за течне и гасовите флуиде као и посуде под притиском стандардних димензија и капацитета уз могућност израде по специфичним захтевима клијента.