ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА је једна од најсавременије организованих високообразовних институција у региону, са традицијом дугом 58 година. Познат је и признат у целом свету, а инжењери образовани на овом факултету раде и постижу запажене резултате у сваком предузећу које има везе са технологијом, производњом, образовањем или услугама, јер је од свих занимања која се у нашој земљи образују техника и даље најтраженија.

Факултет техничких наука своју мисију остварује у три међусобно повезане основне групе делатности: високо образовање, научноистраживачки рад и трансфер знања у привреду.

Нови производ из лабораторија Факултета техничких наука је „Паметно јаје“. Тим Keep it fresh са Факултета техничких наука креирао је овај производ са циљем да побољша квалитет свакодневног живота људи одређујући животни век кварљивих прехрамбених намирница мерењем температуре и влаге простора у коме се налази. „Паметно јаје“ је типичан производ који има обележје „интернета ствари“. Величине је кокошијег јајета и садржи сензоре температуре и влажности ваздуха, као и одговарајућу електронику да се повеже на интернет. Основна намена је да мерењем температуре и влаге, у простору где се налази, одреди животни век кварљивих прехрамбених намирница које се налазе у том простору.

Axon Voice Assistant – „говорни асистент“ – је апликација за управљање мобилним телефоном путем гласа на српском језику и ТТС синтетизатор говора. Поред очигледне примене за коришћење телефона, без употребе руку представља и корисно помагало за особе са инвалидитетом. У питању је и изузетно значајан и актуелан производ, јер слични примери за енглески језик, попут Еплове Сири и Мајкрософтове апликације Кортана, већ постоје. Апликација „говорни асистент“ ће се ускоро наћи и на Play Store продавници под оперативним системом Андроид.

Мерење у концепту паметне дистрибутивне мреже: Поуздан и ефикасан систем за мерење и анализу снаге и утрошене електричне енергије дуж вода, са могућношћу лоцирања термогеног оптерећења чија је снага већа или једнака 2 kW по фази.

Лабораторија за метеорологију: Пројектовање и развој мерних инструмената; Развој софтвера за подршку акредитованим метролошким лабораторијама; Еталонирање мерних инструмената.