Техногама д.о.о. из Београда је компанија која се бави продајом, одржавањем, сервисирањем и ремонтом компресора и опреме за третман компримованог ваздуха. Поред одржавања компресора из сопственог увоза (Boge, Abac и Ceccato), Техногама се бави сервисирањем и свих других брендова компресора присутних на тржишту Србије.

Продајни програм чине вијчани компресори за ваздух, клипни компресори за ваздух, резервне компресорске главе, филтрација и сушачи компримованог ваздуха, стандардна опрема и опрема за високи притисак. Затим расхладни чилери, сушачи ваздуха и пратећи материјал као што су припремне групе, регулатори притиска, црева, брзе спојке, манометри, вентили сигурности и др.

Техногама на 61. Сајму технике и технолошких достигнућа подржава акцију промоције четврте индустријске револуције (Индустрија 4.0) и својим посетиоцима представља напредна технолошка решења за прецизно праћење и анализу компресорских система, уз представљање оптималних техничких решења у циљу постизања максималне енергетске ефикасности и поузданости опреме те остваривања уштеда у производњи и третману компримованог ваздуха.