Технички факултет у Бору представља једину државну високошколску установу у источној Србији. Делује као једини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета.

Делатност факултета обухвата поље техничко-технолошких наука, а акредитоване (основне, мастер и докторске) академске студије на овој високошколској установи организоване су у оквиру студијских програма Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство, Технолошко инжењерство и Инжењерски менаџмент.

Наставни кадар чине већином познати и признати научни радници код нас и у свету, чиме се гарантује високи квалитет будућег кадра, почев од дипломираних инжењера до доктора наука.

Технички факултет у Бору је организатор пет интернационалиних конференција и издаје четири часописа.

Факултет има и развијену међународну сарадњу са многобројним универзитетима и институцијама у свету, што кроз заједничке пројекте и друге видове кооперације нуди могућност студентима и наставницима Факултета да се значајније укључе у процесе мобилности карактеристичне за савремени европски и светски високообразовни простор.

У протеклих 56 година постојања на факултету је урађено више од 1000 националних пројеката финансираних од стране одговарајућих државних и привредних институција као и велики број међународних пројеката а валоризован је и значајан број техничко-развојних решења и патената. Издато је и више од 150 уџбеника и монографија, објављено преко 500 радова у часописима међународног значаја, више стотина радова у часописима националног значаја као и више хиљада саопштења на националним и међународним научним скуповима.